top of page

עמדת התראה תצפיתן מצילה חיים

מערכת התראה מתקדמת למניעת תאונות במקומות מפגש עם מלגזות

 

כיום אנו עדים לגל תאונות במפעלים, בשטחי עבודה ובמחסנים (כולל מחסנים לוגיסטיים). תאונות אלו מתרבות מסיבות מגוונות: לחץ לעמוד בלוחות זמנים, חוסר ריכוז, עודף משימות, תנאי ראות לקויים ומכשולים לא צפויים. רוב התאונות מתרחשות בצמתים, ביציאה ממעברים ארוכים, באזורים של פינות עיוורות או כתוצאה מהתעלמות ממלגזות שקטות. ברוב המפגשים של מלגזה עם אדם, מלגזה עם מלגזה או מלגזה עם גורם אחר התוצאה היא כמעט תאונה. אבל ישנם מפגשים אשר יסתיימו לדאבוננו באובדן חיים או נזק גופני לכל החיים! ולכן הפתרון המתבקש הינו מערכת יעילה למניעת תאונות: עמדת התראה תצפיתן.

 

עמדת תצפיתן אשר מוצבת בנקודות עימות אופטימאליות בתוך מחסנים / מפעלים. העמדה פיתוח חדש מבית סולן, מתריעה על מפגש כזה או אחר על ידי מערכת גילוי מוקדמת לטווח של 4-8 מטר לפני מפגש. במערכת יש יחידת גילוי ואיתור + התראת מנורת אזהרה המורכבת על גבי העמדה במרחק של 4 מטר ממנה. המערכת מורכבת לפני נקודות עימות. היא מזהה תנועה של מלגזה-אדם בעת התקרבותם אל תוך נקודת העימות, דבר שמביא לדריכתה ולשידור התראה אל מנורת התראה המורכבת על גבי העמדה.

ניתן להוסיף על פי דרישה: אופציית קול (סירנה / צופר / זמזם), עמדת תצפיתן לאזור חיצוני במפעל,
הגדלת טווח זוויות כיסוי שטח, או שינויים מתבקשים נוספים.

 

יתרונות המערכת:

  • זיהוי מיידי של מלגזה או אדם (הולך או רוכב)

  • התקנה קלה ומהירה (חיבורה מבוצע לתשתית של 12V)

  • אפשרות לשינויים בהתאם לדרישות הלקוח, תנאי השטח (הוספה מנורת התראה נוספת, כבילה לנקודה רחוקה, יחידה אטומה למים וכו').

  • עלות נמוכה.

מכתבי המלצה

והתרשמות מעמדת

התראה תצפיתן:

Solan Observation Post 2021

solansystems
Solan Observation Post  2021
Solan Observation Post  2021
01:23
Play Video
Observation Post with Traffic lights
00:51
Play Video
Observation Post
00:12
Play Video
Solan Observation Post in action in Atlanta
00:21
Play Video
logowhite2.png
bottom of page