top of page

.D.F.M מגבירה בטיחות ומונעת תאונות של משאיות

עם מערכת Don't Forget Me נהג לא יעזוב את תא המשאית ללא הפעלת ידית בלם החניה - המקסי.

motiontruck.JPG

כולם יודעים שזמן שווה כסף, אנשים מנסים להספיק יותר ומצויים במגוון נרחב של לחצים, לחצים אלו עולים לעיתים בחיי אדם, במקרה שלנו בחיי הנהג!

כאשר נהג משאית יורד לדקה מהמשאית, לא תמיד הוא משתמש בידית בלם החניה (המקסי), וסומך על מערכת הבלמים המצויה במצב של בלימה אוטומטית מתחת ללחץ של 5psi. בבלימה אוטומטית הבלמים ננעלים, אך במידה והמנוע ממשיך בעבודתו, הבלימה תשתחרר והמשאית תנוע ללא הנהג.

במצב זה יתכנו רק 2 אפשרויות: או שהנהג מניח למשאית להידרדר בתקווה שלא תפגע באנשים או ברכוש, או שהתגובה המיידית של הנהג הוא לעצור את המשאית במו ידיו, ברוב מקרים האלו הוא ייהרג!

 

על מנת למנוע את התרחשות של תאונות מסוג זה, סולן משווקת את מערכת .D.F.M, המונעת מנהג המשאית לצאת מתא המשאית ללא הפעלת ידית המקסי. כך מתאפשרת מניעת הדרדרות ותאונה.

הנהג למעשה לא עושה דבר זולת הורדת ידית המקסי – ביצוע נעילה! מערכת .D.F.M מזהה זאת ולא מופעלת. במידה והנהג לא השתמש בידית המקסי והחליט לצאת מתא הנהג, תתחיל מערכת התראה לפעול (צליל ותאורה) ולא תפסיק עד אשר הנהג יזכור לחזור ולנעול את ידית המקסי.

יתרונות מערכת .D.F.M:

  • .D.F.M הינה מערכת בקרה איכותית ואמינה המתאימה לכל משאית.

  • .D.F.M מתריעה גם לנהג המשאית וגם לסביבה החיצונית, אין אפשרות שהנהג יתעלם מהפעלת ידית מקסי.

  • מערכת .D.F.M מונעת תאונות מיותרות, חוסכת בחיי אדם, חוסכת נזקים, חוסכת כסף!

logowhite2.png
bottom of page