top of page

מערכת עטלף למניעת תאונות במלגזות

מערכת התראה מתקדמת למניעת תאונות בעת נסיעה לאחור.

 

מערכת העטלף משלימה את התמונה לפתרון בתנאי העבודה של: מפגש מלגזה עם אדם, או מלגזה עם גורם אחר בעת נסיעה לאחור. במערכת עטלף יש שליטת הד לגבי האולטרה סאונד הנפלט, המאפשר זיהוי של מכשולים מנקודת הפליטה. המערכת מדמה שימוש ב"טכנולוגיית עטלפים" (בעת המעוף העטלף שולח אותות וכאשר אין מכשול בדרך, הוא ממשיך במעופו קדימה ,כאשר ישנם אותות חוזרים, הוא משנה את נתיב מעופו בהתאם). החיישן המותקן על החלק האחורי של המלגזה/צמ"ה מסוגל לזהות אובייקט באופן מוצק ויציב בין 3.5 ל-4 מטר בניצב לציר של הרכב. הקטעים הצדדיים מזהים עד 1.5 מטר. המצב האופטימאלי לכיסוי של שטחי צד הינו: השילוב בין שלושת החלקים (יוצר שטח גילוי של 180 מעלות ביחס לחלק אחורי של המלגזה), כפי שמוצג בתרשים המצורף. בעת סכנה המלגזה תאט את נסיעתה עד לכדי עצירה טרום התנגשות עם הגוף הנמצא בנתיב הנסיעה.

 

ניתן להוסיף למערכת הרחבות נוספות:

  • מניעת התהפכות

  • הגבלת גובה העמסה של סחורה

  • מניעת התנגשות בין מלגזה לאדם/מידוף/ציוד

  • מערכת TV לנסיעה לאחור

 

בהבדל ממערכות אחרות מבית סולן, כל המערכת
מצויה על המלגזה ואיננה דורשת סימונים
נוספים באזור התפעולי.

 

יתרונות מערכת העטלף:

  • חסכון של זמן וכסף

  • הגנה על עובדים ואורחים

  • הגנה על ציוד וסחורה

  • המערכת קומפקטית וגמישה

מימין: חיישן אולטראסאונד לנהיגה אחורה

משמאל: מערכת בקרה והתראה לנהג

logowhite2.png
bottom of page