top of page

מערכת זיקית מונעת דריסה עצמית ממלגזון חשמלי

עם מערכת זיקית של סולן עובד לוגיסטי של "מלגזון חשמלי-מפעיל הולך" לא צריך יותר לחשוש ממצב של דריסה עצמית

DG series

Solan Zikit System in action

בתפעול שוטף של מלגזון חשמלי מדגם "מפעיל הולך" ישנם לא מעט מקרים של דריסה עצמית בגלל לחצי העבודה, הדינמיקה בשטח, והעובדה שהכלי יכול לנוע במהירות של 15 קמ"ש, כלומר 4.2 מטר לשניה. מדובר בכלי שינוע יעיל ואפקטיבי שנועד להעמסה ולפריקה של משטחים בצורה מהירה ונוחה אבל גם כלי פשוט זה יכול לסכן את המפעיל.

על מנת למנוע את ההתרחשות של תאונות מסוג זה, מומלץ להשתמש במערכת זיקית, המונעת מנהג הכלי לבצע דריסה עצמית עלידי חיישן ייחודי הממוקם קרוב לרגלי המפעיל. בעת מגע של הכלי עם רגלי המפעיל

הכלי ייעצר באופן אוטומטי ולא ינוע. המערכת מתאימה להתקנה בכל סוגי המלגזונים.

זיקית חוסכת תאונות, הפסד ימי עבודה, נזקים, והוצאות. יחידת פיקוד ובקרה של המערכת עובדת במתח של .24v D.C

 

closeup.JPG
sodastream.JPG
Soda_Stream_Logo.jpg

חברת סודה סטרים וחברת טבע כבר אימצו את הטכולוגיה כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה יותר

logowhite2.png
bottom of page