i-STOP מונעת תזוזת משאית בהטענה ובפריקה

עם מערכת i-Stop מעכשיו פריקה וטעינה של סחורה במרכזים לוגיסטים נעשית בטוחה יותר.

1/3

יתרונות מערכת i-Stop:

  • i-Stop הינה מערכת אלחוטית אשר מתקשרת עם המחסן הלוגיסטי ללא כבלי  חשמל/תקשורת.

  • i-Stop עמידה בעומס משקל המשאית - עשויה מתכת עם יחידת בקרה ייחודית עולמית.

  • מערכת הבקרה הקיימת ב i-Stop מוזנת על ידי סוללה שניתן להחליפה אחת לשנה.

  • אין צורך בתחזוקת המערכת עקב קריעת כבל חשמלי או בלאי.

  • i-Stop איננה משבשת את תדרי התקשורת הקיימים במרכז הלוגיסטי.

  • המערכת איננה מגבילה או גורעת מהתפקוד של הפריקה או העמסה (קיים במערכת כפתור ByPass) המאפשר לפתוח את הדלת או לבצע עבודות אחזקה על ידי מורשה ברציף העמסה בלבד.

DG series

fall.JPG

מרכזים לוגיסטים מודרנים מבוססים על שינוע מהיר של סחורות, ועל מהירות ויעילות בהעמסה ובפריקה של סחורות. בגלל הלחץ להספק גבוה מתרחשות תאונות רבות בזמן הפריקה וההעמסה בעיקר בגלל חוסר תקשורת בין נהג המשאית לבין העובדים ברציף ההעמסה. התרחשו הרבה מקרים בהם מלגזות "נלכדו" בתוך משאית נוסעת, או נפלו בעת התרחקות המשאית מהרציף.

מערכת "איי-סטופ" (intelligent stop) נועדה בדיוק כדי למנוע הישנות של מקרים אלו. נהג המשאית הנצמד אל הרציף לא יוכל להתחיל בפריקה או העמסה של סחורה לפני שאבטח את גלגלי המשאית באמצעות סד עצירה ייחודי המכונה: i-Stop. רק כאשר סד העצירה צמוד לגלגלי המשאית מתאפשרת פתיחת דלת הרציף במרכז הלוגיסטי, והמשאית לא יכולה לזוז ממקומה ולסכן את נהג המלגזה.

אם הנהג יחליט להזיז את סד העצירה - i-Stop ממקומו יתרחשו מיידית 2 התראות: 15 שניות התראת צופר שתאפשר לנהג המלגזה לשמור על בטחונו ולצאת מהמשאית חזרה לרציף. בנוסף תופיע תאורת לד אדום -סכנה, המציינת שמי שנמצא כרגע בתוך המשאית חייב לביטחונו לחזור לרציף.

Download

the iStop

presentation

istop2020i.jpg

מערכת iStop פועלת בחברות המובילות במשק ומונעת מדי יום תאונות כמו בתמונה למעלה

logos.jpg

Patent Pending

logowhite2.png